OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO z dnia 05.09.2017 r. na dostawę nowych egzemplarzy filmów DVD/blu-ray.

Treść ogłoszenia