Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wspólne Narodowe Czytanie – akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP. W tym roku wspólnie z samorządowcami, pracownikami kultury i oświaty oraz z czytelnikami biblioteki odczytane zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wydarzenie wzbogacił zatańczony po mistrzowsku poloneza w wykonaniu świdnickiego Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”.

O akcji


foto: Aneta Juraszek


foto: Wiktor Bąkiewicz