Konkurs ze Słownikiem Oxford został rozwiązany, zwycięzcy zostali poinformowani drogą mailową i wkrótce wyślemy do nich nagrody.

Ogółem w 12 hasłach przywołanych jest 25 idiomów z „cat”, z tym że „to play cat and mouse with sb”  (występuje dwukrotnie (w hasłach „cat” i „mouse”). Unikalnych idiomów mamy zatem 24.

regulamin