19 maja 2016 r. (czwartek)
godz. 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy
Sala Cysterska, I piętro

Skrzynkę wódki kosztowało członków wyprawy rewindykacyjnej, jaka w 1945 roku wyruszyła z Warszawy do Świdnicy, zdobycie ksiąg magazynowych zawierających precyzyjne informacje o dziełach sztuki ukrytych na Dolnym Śląsku. To jedna z historii, jakie wydarzyły się naprawdę. Inne – związane z poszukiwaniem ukrytych na Dolnym Śląsku skarbów, w tym głównie tych zrabowanych Polakom przez Niemców podczas II wojny światowej – będzie usłyszeliśmy 19 maja w Sali Cysterskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Tego dnia o godz. 17.00 odbył się niezwykle ciekawy wykład „Lorentz poszukuje skarbów. Świdnica w 1945 r.”, który wygłosia prof. Alina Kowalczyk – córka Stanisława Lorentza, wybitnego historyka sztuki. Stanisław Lorentz w czasach II wojny światowej i tuż po niej zasłużył się m.in. w akcji ratowania dóbr kultury polskiej i najcenniejszych zabytków. Uczestniczył w czynnościach zabezpieczenia i rewindykacji dzieł znalezionych na poniemieckim Śląsku w tzw. skrytkach Grundmanna i składach. Był organizatorem polskich wypraw rewindykacyjnych na Śląsk. Świdnica,  jak wynika ze wspomnień członków tych wypraw, miała bardzo duże znaczenie dla całej akcji związanej zarówno z ukrywaniem przez niemieckiego konserwatora Guntera Grundmanna dzieł niemieckich i tych zrabowanych m.in. Polakom, jak ich późniejszych odnajdywaniem przez Polaków. Prof. Jan Zachwatowicz, jeden z członków wyprawy rewindykacyjnej kierowanej przez Stanisława Lorenza, tak wspominał rolę Świdnicy po latach: „Jechaliśmy na Śląsk, przede wszystkim do Świdnicy. Było to duże centrum niemieckie, a od kolejarzy mieliśmy wiadomości, że pociągi dochodziły właśnie do Świdnicy i tam były rozładowywane”. W czerwcu i lipcu 1945 r. grupa rewindykacyjna prof. Lorentza wysłała na Wawel z niemieckich składnic w Świdnicy, Prudniku i Dusznikach niemal sto ciężarówek wyładowanych dziełami sztuki, w większości zrabowanymi w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy. Spotkanie z profesor Kowalczyk poprowadził świdnicki historyk – Sobiesław Nowotny.

Wstęp wolny, godz. 17.00, Miejsce: MBP, Sala Cysterska, ul. Franciszkańska 18 w Świdnicy.