Zapraszamy na wystawę „Kronikarze piszą… Chrzest Polski”, która od 19 kwietnia do 31 maja 2016 r. jest prezentowana w holu na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Wystawa ta podejmuje temat wydarzeń z 966 roku przez pryzmat dzieł kronikarzy – Galla Anonima, Jana Długosza, Wincentego Kadłubka oraz Thietmara z Merseburga. Teksty te omawiają okoliczności, przebieg chrztu Mieszka I, zabiegi mające na celu szerzenie tradycji chrześcijańskiej na ziemiach polskich.

Szczególną uwagę odbiorców wystawy zwróci forma omówienia wydarzeń z 966 roku. Prace kronikarzy – ich język, sposób przedstawiania postaci, stanowią przyczynek do poznania kultury Polski minionych wieków. Czytając dawne kroniki poddajemy się ich czarowi, niezwykłemu nastrojowi pracowni pisarzy sprzed stuleci. Bohaterem ekspozycji są bowiem, prócz wydarzeń historycznych, same kroniki i kronikarze.

Teksty kronikarskie zilustrowane zostały kopiami kart wielowiekowych ksiąg, przepisywanych odręcznie, z charakterystycznymi dla rękopisów ozdobnikami, ale także notatkami na marginesach, znakami czasu na papierowych kartach. To czyni ekspozycję interesującą także w sferze grafiki. [WystawyPolakowska.pl]