„Miasto dzieci” w Świdnicy – to już druga edycja tego niezwykłego projektu dydaktyczno-wychowawczego dla dzieci wieku 6-12 lat ze Świdnicy. W tym roku pierwszy czterodniowy turnus rozpoczął się 18 sierpnia. Dzieci będą poznawać wartość pieniądza pracując i edukując się.

Młodzi mieszkańcy „Miasta dzieci” będą przebywać m.in. na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie zapoznają się ze specyfiką różnych zawodów, lecz nie tylko. Odwiedzą też inne miejsca, w których będą zdobywać doświadczenie zawodowe. Dziś w naszej Bibliotece pracowały dwie grupy. Dzieci wcieliły się w zawód bibliotekarza oraz zawód pracownika administracyjnego. Poznały bibliotekę „od kuchni” – wypożyczały książki, zbiory multimedialne, odkładały je na regały, zwiedziły magazyn. „Gromadziły” i opracowywały zbiory biblioteki (przegląd zbiorów różnych działów biblioteki, przyjmowanie paczki z książkami, dzielenie książek na literaturę dla dorosłych i dla dzieci, ewidencja w inwentarzu, kodowanie i nadawanie numerów inwentarzowych, tworzenie i wykorzystanie katalogu)… a w dziale administracji „napisały” pismo, zaadresowały je, opieczętowały, zrobiły kopię zgodną z oryginałem i odbierały telefony.

Za swój wysiłek dzieci otrzymały wynagrodzenie w walucie obowiązującej w „Mieście dzieci”.

A tak wygląda praca Dzieci z „Miasta dzieci” w Bibliotece w zawodzie:
pracownika biurowego


i gdy sporządzamy pisma urzędowe

bibliotekarza

i gdy gromadzimy i opracowujemy zbiory

po pracy w Czytelni