30 lipca 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy na Filii nr 2 odbyło się spotkanie literackie z Waldemarem Kostrzębskim, autorem 5 tomików poetyckich oraz współautorem wielu publikacji zbiorowych, jak antologie poetyckie, almanachy pokonkursowe oraz wydawnictwa okolicznościowe. Waldemar Kostrzębski – autor wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach poetyckich, organizowanych w Polsce – mieszka od 26 w Niemczech, gdzie tworzy i publikuje swoje prace, zarówno w języku polskim jak niemieckim ale najpiękniejsze wiersze miłosne i erotyki – jak sam mówi – powstają tylko w języku ojczystym. Wraz z żoną Haliną Kostrzębską organizuje od wielu lat wieczory literackie i poetycko-muzyczne dla niemieckiej Polonii, na których dzieli się z Polakami zamieszkałymi w Niemczech nie tylko swoją poetycką twórczością ale także twórczością innych polonijnych artystów, w tym literatów, malarzy i muzyków. Prezentacja polskiej współczesnej poezji jest jego osobistym wkładem w popularyzacji Polski i polskiej kultury w Niemczech oraz w umacnianiu polskości i polskiego języka wśród niemieckiej i europejskiej Polonii. Waldemar Kostrzębski prowadzi także blog autorski http://waldemar-kostrzebski.blogspot.de, w którym prezentuje multimedialnie swoją poetycką twórczość oraz swoje działania na niwie kultury na rzecz integracji środowisk polonijnych w Niemczech i szerzej w Europie.