Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy ogłaszają konkurs czytelniczy „Dzień Dobry Pani Lucyno”.

Ideą konkursu jest:

 • bliższe poznanie utworu Lucyny Krzemienieckiej pt. „Z przygód krasnala Hałabały” i wykorzystanie go w trakcie różnorodnych zajęć i zabaw z dziećmi,

 • wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie słownych wypowiedzi,

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Regulamin konkursu:

 1. Tematem konkursu jest znajomość treści książki Lucyny Krzemienieckiej pt. „Z przygód krasnala Hałabały”.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5, 6–letnich, uczęszczających do świdnickich przedszkoli.

 2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
  PIERWSZY ETAP odbędzie się w poszczególnych placówkach przedszkolnych. Nauczycielki wyłonią drużynę składającą się z trojga dzieci.
  DRUGI ETAP – FINAŁ konkursu odbędzie się dnia 26.03.2015 r. o godz. 10.00 w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18.

 1. Przedszkole biorące udział w konkursie winno zgłosić swój akces drogą elektroniczną, na adres pm16swd_edukacja@zeto.swidnica.pl do dnia 16.02.2015 r. – należy podać nazwę placówki, nazwiska i imiona nauczycielek, przygotowujących dzieci do konkursu.

 2. Autorami pytań konkursowych są pracownice Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy.

Informujemy, że w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP znajduje się zarezerwowany egzemplarz książki dla każdego przedszkola.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłoszenie chęci przyjścia na konkurs z całą grupą. Prosimy przekazać tę informację do Biblioteki.

Bliższych informacji o konkursie udzielają organizatorzy:

 • Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy, tel. (74)852-60-70 (Izabela Gorska, Danuta Kasprzak)

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, tel. (74)640-09-42