Za nami cykl sześciu filmów poświęconych wątkom wielokulturowym. Pytania o relacje między jednostką a zbiorowością oraz kulturową tożsamość w jej różnych wymiarach – takich, które wyznaczają harmonijną koegzystencję, ale też tych, które prowokują ostre konflikty. Obrazy, które wybraliśmy, ukazują różnorodność prezentowanych światów z perspektywy indywidualnych wyborów i przeżyć bohaterów, ujętych w kadrach filmowych.