Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza na wystawę Oskar Kolberg. Nauczyciel muzyki czy księgowy. Próba biografii i dorobku.

Ta wystawa, to próba przedstawienia, jak ważną rolę odegrał w naszej historii kultury i muzyki Oskar Kolberg. Pieszo drepcząc między wsiami, spisując zasłyszane teksty i melodie pieśni śpiewanych przez chłopów, zbudował podwaliny dla etnologii i folklorystyki polskiej. Był współtwórcą kultury polskiej, który swoim wysiłkiem zachował niemałą część polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wystawę można oglądać od 22 grudnia 2014 r.