Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza na wystawę pt. „Emil Krebs. U granic geniuszu”. Wernisaż wystawy odbył się 17 listopada br. z udziałem Gunara Hille szefa służby tłumaczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, Elisabeth Wolbers konsul generalnej RFN we Wrocławiu, a także Eckharda Hoffmanna, potomka Emila Krebsa, który we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Świdnicy przygotował wystawę. Nadzorem merytorycznym oraz tłumaczeniem zajął się Sobiesław Nowotny. Ekspozycja będzie prezentowana w Archiwum Państwowym we Wrocławiu do 31 grudnia 2014 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00. Wstęp wolny. Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji.

Po raz pierwszy wystawa „Emil Krebs – U granic geniuszu” prezentowana była 21.06.2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, następnie na Zamku Książ w Wałbrzychu, a także w Dzierżoniowie oraz w Ząbkowicach Śląskich.

Emil Krebs był Śląskim poliglotą, niemieckim dyplomatą, tłumaczem i sinologiem. Szefem tłumaczy niemieckiego Cesarskiego Poselstwa w Pekinie i współpracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie.Urodził się 15.11.1867 r. w Świebodzicach, zmarł 31.03.1930 r.w Berlinie. Od 1870 r. do początku studiów w Berlinie mieszkał w Opoczce, w powiecie świdnickim i w 1887 r. zdał maturę w Ewangelickim Gimnazjum w Świdnicy z najlepszymi ocenami. W tym czasie mówił już 12. językami. Do śmierci zajmował się ponad 110 językami, z których w pełni opanował 68. W 1932 r. jego prywatna biblioteka obejmująca dzieła w 111 językach przeszła na własność Biblioteki Narodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (Library of Congress Washington DC).

Eckhard Hoffmann mieszka w Poczdamie, jest wnukiem brata Emila Krebsa. Od 2005 r. prowadzi badania na temat życia i działalności swego krewnego. Otrzymał prawo do korzystania z materiałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie, jak również Archiwum Historycznego Fundacji Alfreda Kruppa w Essen. Kolejne informacje otrzymał z Instytutu Badań nad Mózgiem w Jülich (Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie) i od wnuczki Amandy Krebs (żony Emila Krebsa), pani Brigitte Mayr. W 2012 r. ukazała się drukiem książka „Emil Krebs, kurier ducha”. Jej wydawcą był Peter Hahn. Eckhard Hoffmann urodził się w Opoczce i mieszkał tam wraz z rodzicami i dziadkami do października 1946 r. W tym samym domu, oznaczonym numerem 7, Emil Krebs do 1930 r. spędzał zwykle swój urlop i wolny czas. Jego wielopłaszczyznowe starania, prowadzone od 2009 r., doprowadziły do otwarcia wystawy „Emil Krebs” w Świdnicy. Pomysł zorganizowania wystawy powstał podczas podróży do starej ojczyzny, zorganizowanej przez Eckharda Hoffmanna w 2009 r. dla dawnych mieszkańców wsi Opoczki i Makowic oraz ich potomków.

Gunnar Hille jest kierownikiem Centrum Nauki Języków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie. On sam jak i jego współpracownicy nadzorują ponad 70 języków na całym świecie. Od 2008 r., wraz ze specjalistami swego obszaru działań, brał udział w rozległych badaniach nad postacią Emila Krebsa. W 2008 r. zorganizował wystawę na jego temat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie. Jako współautor książki „Emil Krebs, kurier ducha” wniósł on niezmiernie cenną wiedzę na temat języków w służbie dyplomatycznej.

Patronat nad wystawą objęli:
Prof. h.c. dr h.c. Cornelia Pieper – Minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec,
dr Gottfried Zeitz – Konsul Generalny przy Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu,
Wojciech Murdzek – Prezydent Miasta Świdnicy.