ŚWIDNICA COOLTURALNIE

Filia nr 2 na kulturalnej mapie Świdnicy zamieściła nowy projekt – ŚWIDNICA COOLTURALNIE. Powstał on z myślą o świdniczanach, którzy chcą poznać historię miasta i regionu oraz jego kulturę i szeroko pojętą sztukę. Istotą projektu jest udowodnienie, że kultura jest cool – ciekawa, fajna, trendy. W ramach projektu odbywać się będą różnorodne wydarzenia promujące literaturę, czytelnictwo i społeczną aktywność kulturalną. Program imprez zakłada trzy główne ścieżki realizacji:

Świdnickie bajanie – zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania te mają charakter cykliczny, podczas których prezentowane są świdnickie i dolnośląskie legendy, ciekawostki o zabytkach i regionie. Uwieńczeniem działań będzie wystawa prac plastycznych Świdnica oczami dzieci.

Tajemnice Świdnicy – zajęcia przeznaczone dla młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Głównym elementem spotkań będzie prelekcja świdnickiego historyka na temat nieznanych faktów z życia Świdnicy i okolic.

Cool świdniczanie – spotkania z ludźmi kultury, sztuki, nauki, polityki organizowane przede wszystkim z myślą o osobach dorosłych. Planowane są różne formy imprez – wernisaże, koncerty, spotkania autorskie.

Projekt kładzie nacisk na promocję tzw. wysokiej kultury, uwrażliwienie społeczeństwa na wartość dóbr niematerialnych oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego. Niewątpliwie inicjatywa ta przyczyni się do integracji społecznej i międzypokoleniowej.