Bibliografia Świdnicy i powiatu świdnickiego

Baza bibliograficzna „Bibliografia Świdnicy i powiatu świdnickiego” jest częścią„Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska” współtworzonej przez 24 biblioteki
województwa dolnośląskiego w ramach ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.
Opracowywana jest w Pracowni Regionalnej Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Bibliografia ma wszechstronny zakres tematyczny, uwzględnia materiały dotyczące Świdnicy i powiatu świdnickiego (z wyłączeniem od 2013 r. Świebodzic). Rejestruje opisy artykułów z czasopism od 1973 r. do chwili obecnej.

Należy nadmienić, że „Zarys Bibliografii Świdnicy” był drukowany (retrospektywnie i z przerwami) w „Rocznikach Świdnickich”. Ta wersja Bibliografii jest do wglądu w formie drukowanych tomów za lata 1945-2002 (T. 14- RŚ 1986), T. 21 (RŚ 1993), T. 25 (RŚ 1997), T. 26 (RŚ 1998), T. 28-36 (RŚ 2000-2008). Opisy od roku 2003 są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej.

Wyszukiwanie w Bibliografii Świdnicy i powiatu świdnickiego
Baza zawiera informacje o wybranych artykułach z czasopism – czego dotyczą, gdzie i kiedy się ukazały. Pełni funkcję swoistego indeksu lub spisu treści do kilkudziesięciu czasopism, umożliwia szybkie dotarcie do informacji o artykułach na temat Świdnicy i powiatu świdnickiego – ich historii, kultury, gospodarki, polityki, środowiska geograficznego.

Wyszukiwanie można przeprowadzić wg następujących kryteriów: autora, dokładnego tytułu, tematu (hasła przedmiotowego) lub opcji „wszystkie słowa”. Po wybraniu indeksu i wpisaniu odpowiedniego słowa lub frazy klikamy przycisk „dalej”. W tabeli wyświetla się lista artykułów odpowiadająca naszemu zapytaniu.

W kolejnych rubrykach od lewej podane są następujące informacje:
– autor artykułu,
– tytuł,
– rok ukazania się artykułu,
– źródło artykułu, czyli tytuł i numer czasopisma, w którym wydrukowano artykuł oraz strony, na których się on znajduje.

W przypadku, gdy informacje o lokalizacji artykułu mają postać zbyt długiego opisu i nie mieszczą się
w rubryce należy kliknąć na tytuł artykułu. Wyświetla się wówczas nie tylko pełna lokalizacja, ale też określenia tematu artykułu, niekiedy także adnotacja przybliżająca jego treść.

Wejście do Bibliografii Świdnicy i powiatu świdnickiego.