28 listopada 2014 r. Koło w Świdnicy zostało zlikwidowane.


Koło SBP działało od 1975 roku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Członkami Koła byli bibliotekarze z terenu powiatu świdnickiego (Gminy Świdnica, Świebodzic, Strzegomia, Żarowa, III LO w Ś-cy), MBP w Świdnicy oraz emeryci. Do Koła należało 25 członków.


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest ogólnopolską, samorządną organizacją o charakterze fachowym i naukowym. SBP zrzesza:
. bibliotekarzy,
. pracowników informacji naukowej,
. pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacją naukową,
. inne osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową.

SBP powstało w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich, w latach 1946 – 1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem IFLA.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych. Na czele SBP stoi Zarząd Główny, którego Przewodniczącą jest Elżbieta Stefańczyk.


8 maja ustanowiono jako coroczny „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”. Jest to nasze okolicznościowe, organizacyjne święto; służy popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie; stwarza okazję do refleksji nad osiągnięciami i potrzebami ludzi naszego zawodu. Jest to dzień wyróżniania najlepszych spośród nas, a także sprzyjająca pora przypomnienia sukcesów bibliotekarzy oraz znaczenia ich zawodu dla postępu, kultury i dorobku cywilizacyjnego narodu.

 

 

 


Konkurs – Bibliotekarz Roku

Tytułem „Bibliotekarz Roku” honorujemy cenione w naszym środowisku koleżanki bibliotekarki. Konkurs jest istotnym elementem umacniania pozycji bibliotekarzy w środowiskach lokalnych.

Cele szczegółowe konkursu:
– podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
– upowszechnianie wartości określających misję społeczną bibliotekarzy i ich odpowiedzialność,
– w budowie społeczeństwa wiedzy,
– rozbudzenie aktywności zawodowej bibliotekarzy.

Kandydatką naszego Koła SBP do tytułu „Bibliotekarz Roku 2013” została pani Anna Podbielska.

Poprzedni kandydaci:
2012 – Marta Wojciechowska, MBP w Świdnicy
2011 – Elżbieta Chlebowska, GBP w Witoszowie Górnym
2010 – Stanisława Biernacka, BPMiG Żarów
2009 – Małgorzata Szwedo, MBP w Świdnicy
2008 – Urszula Jarosińska, BPMiG Strzegom

 


Tydzień Bibliotek

Ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogniskuje uwagę szerokiej opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Realizacja programu odbywa się w maju i rozpoczyna się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja. 

 


Dnia 12 maja Koło SBP w Świdnicy zorganizowało spotkanie bibliotekarzy w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza.
Na spotkaniu wręczony został Pani Stanisławie Biernackiej list gratulacyjny w związku z wyróżnieniem w konkursie na „Bibliotekarza Roku 2010”.


Wycieczki turystyczno-szkoleniowe członków naszego Koła SBP

Wrzesień 2006 roku – Dwudniowa wycieczka do Czech

Nachod – Police nad Metuji – Hvezda – Adrszpaskie Skalne Miasto

Nachod – zwiedzanie biblioteki miejskiej – Městská knihovna Náchod, z ciekawą architekturą wnętrza.

Zamek Nachod – dawny wczesnogotycki zamek warowny wzniesiony nad miastem około 1200 roku został na przełomie XVI i XVII wieku przebudowany na renesansowy i wczesnobarokowy oraz Muzeum Regionalne.

Police nad Metuji gościna w bibliotece, która dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy jest biblioteką partnerską.
Spacer na Hvezde – popularny cel wycieczek w paśmie Broumovskich Sten.

Drugiego dnia celem naszej wycieczki było Adrszpaskie Skalne Miasto położone na terenie Narodowego Rezerwatu Przyrody w Skałach Adrszpaskich.


Październik 2008 roku – Wycieczka do Czech

Broumov – Police nad Metuji – Hradec Kralove

Broumov – Klasztor Benedyktynów – powstał w XIV wieku w wyniku przebudowy starego gotyckiego zamku. Jego obecny wygląd nadał w I połowie XVIII wieku K. I. Dienzenhofer i zamienił w klejnot szczytowego okresu baroku.

Police nad Metuji – Nowa siedziba biblioteki publicznej, mieszcząca się w Rynku.

Hradec Kralove – leży w północno-wschodnich Czechach na zbiegu Łaby i Orlicy, należy do największych i najważniejszych miast w Republice Czeskiej. Dzięki kultywowanemu środowisku i mnóstwu zieleni nazwany jest metropolią Czech wschodnich.


Czerwiec 2010 roku – Wycieczka do Drezna

Drezno
Zwiedziliśmy: wnętrze Miejskiej Biblioteki w Dreźnie – Stadtische Bibliotheken Dresden, Pałac Zwinger – Galeria Malarska Mistrzów Dawnych – znajdują się obrazy z Francji, Holandii, Czech czy Włoch. Można tu zobaczyć jedne z najsłynniejszych dzieł renesansu. Muzeum Porcelany – znajdują się, między innymi, eksponaty porcelany chińskiej, japońskiej i koreańskiej. Muzeum Historyczne – bogaty zbiór pancerzy, broni palnej i białej. Kościół Marii Panny – barokowy luterański kościół, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Europie zabytków protestanckiej architektury sakralnej oraz Stare Miasto.


Maj 2012 roku – Wycieczka do Niemiec

Szwajcaria Saksońska

Zwiedzanie Zamku Stolpen, sal balowych, krużganków, jednej z najgłębszych, wykutych w bazaltowej skale studni na ziemi, poplątanych podziemnych korytarzy.
Bastei (czyli „baszta”) – formacja skalna w zakolu Łaby, stanowiąca jedną z największych atrakcji turystycznych Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii.
Twierdza Königstein, jedna z największych twierdz górskich w Europie.


Pani Urszula Jarosińska, członek Koła SBP w Świdnicy, wieloletnia i zasłużona dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. E. Orzeszkowej w Strzegomiu, podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, odebrała Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie, którym wyróżnia się osoby, w sposób szczególny zaangażowane w pracę na rzecz społeczności. Uroczystości odbyły się 27 maja 2008 r. w sali Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.


W trakcie obchodów 60-lecia MBP w Świdnicy, dnia 11.05.2007 roku, siedem koleżanek z naszego Koła SBP odznaczonych zostało „Medalem w Dowód Uznania”:

1. Genowefa Benedykczak
2. Elżbieta Chlebowska
3. Alicja Jaźwiec
4. Ewa Jusiewicz
5. Janina Król
6. Lucyna Urbańska
7. Irena Wanat