ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
tel/fax. 74/640-09-46
NIP 884-001-01-28
mbp@mbp.swidnica.pl

Dyrektor
Ewa Cuban

II Piętro, pok. 315
tel. 74/640-09-46

Dyrektor Biblioteki przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 11:00.
Przyjęcia interesantów odbywają się także w każdy inny dzień tygodnia po wcześniejszym umówieniu.

Do końca epidemii Dyrektor Biblioteki przyjmuje tylko po uprzednim telefonicznym kontakcie i uzgodnieniu terminu i godz. spotkania.

Zastępca Dyrektora
Karolina Dzięcielska
II Piętro, pok. 315
tel. 74/640-09-46

Sekretariat
czynny: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
II Piętro, pok.315
tel. 74/640-09-46
mbp@mbp.swidnica.pl

Księgowość
II Piętro, pok.315
tel. 74/640-09-47


 

Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece w Świdnicy jest Pan Krzysztof Olejniczak.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.609 010402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

 


Wypożyczalnia dla dorosłych
Parter, pok.104
tel. 74/640-09-35

Wypożyczalnia Multimediów
Parter, pok.115
tel. 74/640-09-36

Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism
I Piętro, pok.202
tel. 74/640-09-37, 74/640-09-39

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
II Piętro, pok.302
tel. 74/640-09-42

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
I Piętro, pok.209
tel. 74/640-09-33

Dział Promocji Książki i Biblioteki
Parter, pok.103
tel. 74/640-09-41


Filia nr 1
ul. Wrocławska 44
tel. 74/640-09-51

Filia nr 2
adres tymczasowy: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30,
tel. 74/640-09-50

Filia nr 3
ul.Leśna 27-29, Szpital „Latawiec”
tel. 74/851-71-30

Filia nr 3 jest nieczynna.

Filia nr 5
ul.Kraszowicka 55
tel. 74/852-46-22