28 listopada 2014 r. Koło w Świdnicy zostało zlikwidowane.


Koło SBP działało od 1975 roku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Członkami Koła byli bibliotekarze z terenu powiatu świdnickiego (Gminy Świdnica, Świebodzic, Strzegomia, Żarowa, III LO w Ś-cy), MBP w Świdnicy oraz emeryci. Do Koła należało 25 członków.


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest ogólnopolską, samorządną organizacją o charakterze fachowym i naukowym. SBP zrzesza:
. bibliotekarzy,
. pracowników informacji naukowej,
. pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacją naukową,
. inne osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową.

SBP powstało w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich, w latach 1946 - 1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem IFLA.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych. Na czele SBP stoi Zarząd Główny, którego Przewodniczącą jest Elżbieta Stefańczyk.


8 maja ustanowiono jako coroczny "Dzień Bibliotekarza i Bibliotek". Jest to nasze okolicznościowe, organizacyjne święto; służy popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie; stwarza okazję do refleksji nad osiągnięciami i potrzebami ludzi naszego zawodu. Jest to dzień wyróżniania najlepszych spośród nas, a także sprzyjająca pora przypomnienia sukcesów bibliotekarzy oraz znaczenia ich zawodu dla postępu, kultury i dorobku cywilizacyjnego narodu.

 

 

 


Konkurs - Bibliotekarz Roku

Tytułem "Bibliotekarz Roku" honorujemy cenione w naszym środowisku koleżanki bibliotekarki. Konkurs jest istotnym elementem umacniania pozycji bibliotekarzy w środowiskach lokalnych.

Cele szczegółowe konkursu:
- podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
- upowszechnianie wartości określających misję społeczną bibliotekarzy i ich odpowiedzialność,
- w budowie społeczeństwa wiedzy,
- rozbudzenie aktywności zawodowej bibliotekarzy.


Kandydatką naszego Koła SBP do tytułu "Bibliotekarz Roku 2013" została pani Anna Podbielska.

Poprzedni kandydaci:
2012 - Marta Wojciechowska, MBP w Świdnicy
2011 - Elżbieta Chlebowska, GBP w Witoszowie Górnym
2010 - Stanisława Biernacka, BPMiG Żarów
2009 - Małgorzata Szwedo, MBP w Świdnicy
2008 - Urszula Jarosińska, BPMiG Strzegom

 


Tydzień Bibliotek

Ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogniskuje uwagę szerokiej opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Realizacja programu odbywa się w maju i rozpoczyna się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja. 

 


Dnia 12 maja Koło SBP w Świdnicy zorganizowało spotkanie bibliotekarzy w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza.
Na spotkaniu wręczony został Pani Stanisławie Biernackiej list gratulacyjny w związku z wyróżnieniem w konkursie na "Bibliotekarza Roku 2010".

 • DSC03839
 • DSC03856

Wycieczki turystyczno-szkoleniowe członków naszego Koła SBP

Wrzesień 2006 roku - Dwudniowa wycieczka do Czech

Nachod - Police nad Metuji - Hvezda - Adrszpaskie Skalne Miasto

Nachod - zwiedzanie biblioteki miejskiej - Městská knihovna Náchod, z ciekawą architekturą wnętrza.

 • PICT0003
 • PICT0008
 • PICT0009
 • PICT0014
 • PICT0020
 • PICT0021
 • PICT0025

Zamek Nachod - dawny wczesnogotycki zamek warowny wzniesiony nad miastem około 1200 roku został na przełomie XVI i XVII wieku przebudowany na renesansowy i wczesnobarokowy oraz Muzeum Regionalne.

 • PICT0027
 • PICT0030
 • PICT0031

Police nad Metuji gościna w bibliotece, która dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy jest biblioteką partnerską.
Spacer na Hvezde - popularny cel wycieczek w paśmie Broumovskich Sten.

 • PICT0041
 • PICT0048
 • PICT0050
 • PICT0051

Drugiego dnia celem naszej wycieczki było Adrszpaskie Skalne Miasto położone na terenie Narodowego Rezerwatu Przyrody w Skałach Adrszpaskich.

 • PICT0059
 • PICT0064
 • PICT0065
 • PICT0079

Październik 2008 roku - Wycieczka do Czech

Broumov - Police nad Metuji - Hradec Kralove

Broumov - Klasztor Benedyktynów - powstał w XIV wieku w wyniku przebudowy starego gotyckiego zamku. Jego obecny wygląd nadał w I połowie XVIII wieku K. I. Dienzenhofer i zamienił w klejnot szczytowego okresu baroku.

 • DSCF0005
 • DSCF0007

Police nad Metuji - Nowa siedziba biblioteki publicznej, mieszcząca się w Rynku.

 • DSCF0012
 • SCF0018
 • SCF0019
 • SNB12717

Hradec Kralove - leży w północno-wschodnich Czechach na zbiegu Łaby i Orlicy, należy do największych i najważniejszych miast w Republice Czeskiej. Dzięki kultywowanemu środowisku i mnóstwu zieleni nazwany jest metropolią Czech wschodnich.

 • DSCF0028
 • DSCF0031
 • DSCF0035
 • DSCF0038
 • DSCF0041
 • DSCF0049
 • DSCF0059
 • SNB12722

Czerwiec 2010 roku - Wycieczka do Drezna

Drezno
Zwiedziliśmy: wnętrze Miejskiej Biblioteki w Dreźnie - Stadtische Bibliotheken Dresden, Pałac Zwinger - Galeria Malarska Mistrzów Dawnych - znajdują się obrazy z Francji, Holandii, Czech czy Włoch. Można tu zobaczyć jedne z najsłynniejszych dzieł renesansu. Muzeum Porcelany - znajdują się, między innymi, eksponaty porcelany chińskiej, japońskiej i koreańskiej. Muzeum Historyczne - bogaty zbiór pancerzy, broni palnej i białej. Kościół Marii Panny - barokowy luterański kościół, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Europie zabytków protestanckiej architektury sakralnej oraz Stare Miasto.

 • DSCF0009
 • DSCF0015
 • DSCF0017
 • DSCF0021
 • DSCF0023
 • Drezno 018
 • Drezno 031
 • Drezno 032
 • Drezno 035
 • Drezno 047
 • Drezno 048
 • Drezno 055
 • Drezno 062
 • Drezno 070
 • Drezno 074
 • Drezno 087
 • Drezno 093
 • Drezno 097
 • Drezno 118
 • Drezno 121
 • Drezno 125

Maj 2012 roku - Wycieczka do Niemiec

Szwajcaria Saksońska

Zwiedzanie Zamku Stolpen, sal balowych, krużganków, jednej z najgłębszych, wykutych w bazaltowej skale studni na ziemi, poplątanych podziemnych korytarzy.
Bastei (czyli "baszta") - formacja skalna w zakolu Łaby, stanowiąca jedną z największych atrakcji turystycznych Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii.
Twierdza Königstein, jedna z największych twierdz górskich w Europie.

 • DSCF0083
 • DSCF0085
 • DSCF0091
 • DSCF0092
 • DSCF0096
 • DSCF0105
 • DSCF0107
 • DSCF0108
 • DSCF0110
 • DSCF0114
 • DSCF0124
 • DSCF0132

Pani Urszula Jarosińska, członek Koła SBP w Świdnicy, wieloletnia i zasłużona dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. E. Orzeszkowej w Strzegomiu, podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, odebrała Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie, którym wyróżnia się osoby, w sposób szczególny zaangażowane w pracę na rzecz społeczności. Uroczystości odbyły się 27 maja 2008 r. w sali Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.


W trakcie obchodów 60-lecia MBP w Świdnicy, dnia 11.05.2007 roku, siedem koleżanek z naszego Koła SBP odznaczonych zostało "Medalem w Dowód Uznania":

1. Genowefa Benedykczak
2. Elżbieta Chlebowska
3. Alicja Jaźwiec
4. Ewa Jusiewicz
5. Janina Król
6. Lucyna Urbańska
7. Irena Wanat

                                                                         

 

 

BIP© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28