.
.
.
.
.
.
.
.

ŚWIDNICA COOLTURALNIE

Filia nr 2 na kulturalnej mapie Świdnicy zamieściła nowy projekt - ŚWIDNICA COOLTURALNIE. Powstał on z myślą o świdniczanach, którzy chcą poznać historię miasta i regionu oraz jego kulturę i szeroko pojętą sztukę. Istotą projektu jest udowodnienie, że kultura jest cool - ciekawa, fajna, trendy. W ramach projektu odbywać się będą różnorodne wydarzenia promujące literaturę, czytelnictwo i społeczną aktywność kulturalną. Program imprez zakłada trzy główne ścieżki realizacji:

Świdnickie bajanie - zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania te mają charakter cykliczny, podczas których prezentowane są świdnickie i dolnośląskie legendy, ciekawostki o zabytkach i regionie. Uwieńczeniem działań będzie wystawa prac plastycznych Świdnica oczami dzieci.

Tajemnice Świdnicy - zajęcia przeznaczone dla młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Głównym elementem spotkań będzie prelekcja świdnickiego historyka na temat nieznanych faktów z życia Świdnicy i okolic.

Cool świdniczanie - spotkania z ludźmi kultury, sztuki, nauki, polityki organizowane przede wszystkim z myślą o osobach dorosłych. Planowane są różne formy imprez - wernisaże, koncerty, spotkania autorskie.

Projekt kładzie nacisk na promocję tzw. wysokiej kultury, uwrażliwienie społeczeństwa na wartość dóbr niematerialnych oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego. Niewątpliwie inicjatywa ta przyczyni się do integracji społecznej i międzypokoleniowej.

BIP© 2019 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28