.
.
.
.
.
.
.
.

W imieniu organizatorów zapraszamy na NA SEMINARIUM INFORMACYJNO-PROMOCYJNE dotyczące projektu „Świadomy e-użytkownik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PRO-MOTOR.

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie projekt „Świadomy e-użytkownik” obejmujący 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny powyżej 44. roku życia bezpłatnymi szkoleniami w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

W jego ramach, w atrakcyjnej i przystępnej formie przedstawione zostaną:

• założenia projektu
• formy i zasady rekrutacji
• zakres tematyczny szkoleń

Termin: 22 stycznia 2020 r.
Godz. 16.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18


Projekt „Świadomy e-użytkownik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

 

BIP© 2020 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28